http://suigyu.com/noyouni/yuji_takahashi/%E7%94%B3%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%A4%B1%E6%95%97.html

年始から 何度か読んでいます
高橋悠治さん